Woman with thought bubble on chalk
Professional careers without migration

Predstavitev

 

Številne regije v srednji Evropi se spopadajo z izzivom negativne migracije visoko izobraženih mladih žensk. To se kaže v velikih nesorazmerjih med spoloma med delovno aktivnim prebivalstvom v tovrstnih regijah in v pomanjkanju visoko kvalificiranega kadra. Socialna kohezija, gospodarska konkurenčnost in zaposlovanje so posledično ogroženi.

Negativna migracija mladih ima dvojni negativni učinek na regionalno demografsko sliko. Na eni strani odseljevanje mladih povečuje povprečno starost celotnega prebivalstva regije, na drugi pa se demografsko stanje slabša, ker vse manjše število žensk  v starosti od 16 do 35 let posledično rodi vse manj otrok, kar vodi k dolgoročni depopulaciji območja.

Projekt WOMEN si je zadal nalogo poiskati rešitve za zamejevanje nadaljnjega »bega možganov« mladih žensk z ruralnih območij, ki so že sedaj zelo prizadeta zaradi negativnih demografskih sprememb.