Woman with thought bubble on chalk
Professional careers without migration

Opis projektu WOMEN

Wiele regionów centralnej Europy stoi przed wyzwaniem migracji dobrze wykształconych młodych kobiet, przez co poważnie zaburzona zostaje równowaga płci wśród ludności w wieku produkcyjnym na tych terenach oraz brakuje dobrze wykwalifikowanej siły roboczej. Spójność społeczna, konkurencyjność gospodarcza oraz zatrudnienie są więc zagrożone.

Dla rozwoju demograficznego regionów, migracja młodych ludzi ma podwójnie negatywny wpływ: z jednej strony, migracja młodych ludzi zwiększa średnią wieku ludności i starzenie się całego społeczeństwa. Z drugiej strony, pogorszyły się przyszłe perspektywy demograficzne z powodu mniejszej liczby kobiet w wieku 16-35 co prowadzi do ograniczenia liczby narodzin i długoterminowego wyludniania danych obszarów.

Projekt WOMEN ma na celu znalezienie rozwiązań, które ograniczą dalszy odpływ młodych kobiet z terenów wiejskich, które i tak są już poważnie dotknięte przez zmiany demograficzne.

 

 

Award_poster_pl

KOBIETY SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Każdy z nas zna kobiety wyjątkowe, których specyfika przejawia się w sposobie bycia, cechach zawodowych, osiągnięciach rodzinnych czy zawodowych. Nominuj kandydatki lub sama weź udział w organizowanym przez nas konkursie. Wysyłaj propozycje wraz z formularzami zgłoszeniowymi i startuj w wyścigu o wyjątkowy prestiż i sławę!