Pair of female fashion designers working in studio

A nők foglalkoztatásának serkentése

Leírás

Számos közép-európai régió szembesül a jól képzett, fiatal nők elvándorlásával. Ennek eredménye a nemi arányok súlyos egyenlőtlensége, valamint a magasan képzett munkaerő hiánya e régiók munkaképes korú lakosságának körében. Következésképpen a társadalmi kohézió, a gazdasági versenyképesség és a foglalkoztatás a tét.

A regionális demográfiai fejlődés tekintetében, a fiatalok kivándorlásának kettős negatív hatása van: egyrészt növeli a népesség átlagéletkorát és a teljes társadalom elöregedését, másrészt a 16-35 év közötti nők kisebb aránya rontja a jövőbeli demográfiai perspektívákat, melynek következményeként kevesebb gyermek születik, valamint hosszú távú elnéptelenedés fenyegeti a területet.

A WOMEN projekt célja, hogy megoldást találjon a magasan képzett, fiatal nők vidéki régiókból történő elvándorlásának megakadályozására, amely a demográfiai változások miatt már így is súlyos kihívást jelent.

Célok

A projekt fő célja egy olyan transznacionális stratégia megvalósítása, amely – az ESPON projekt célzott elemzésének – SEMIGRA – tudományos eredményeit és ajánlásait alapul véve – mérsékli a jól képzett, fiatal nők Közép-Európa vidéki régióiból történő elvándorlását („agyelszívását”).

A projekt úgynevezett húzó-tényezők javítására törekszik, melyek képesek gátat szabni a leírásban felvázolt problémákra. A megközelítés olyan feltételek erősítését szorgalmazza, amelyek elősegítik a fiatal nők tudásmenedzselési folyamatokban való részvételét annak érdekében, hogy elvándorlás nélkül is elsajátíthassák a szakmai karrierhez szükséges képesítéseket.

Tevékenységek

A WOMEN igyekszik felhívni a figyelmet a megcélzott problémákra az érintettek és a jól képzett, fiatal nőkből álló célcsoportok körében is. Eközben a projekt partnerek tudásuk gyarapítása és a főbb kezdeményezések megvalósítása révén mérséklik a női munkaerő partner régiókból történő elvándorlását. A projekt a tudományos vizsgálatok és megfigyelések következtetéseit Transznacionális Stratégiává és Közös Akciótervvé alakítja.

A projekt négy legfontosabb tevékenysége a következő: egy transznacionális díj megalapítása – „Women are Future”, egy népszerűsítő kampány megvalósítása, demográfiai trénerek alkalmazása, valamint az üzletasszonyok számára létrejött közösségi hálózatok promotálása.